English
Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı'nda öğretim üyesiyim. Ayrıca, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji Laboratuvarı'nda araştırmacı bilim insanı olarak görev yapmaktayım. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarım kapsamında başlıca Chironomidae (Diptera: Insecta) ailesine ait bireylerin larval ve pupal kılıf tür teşhisleri; diğer bazı Bentik Makro Omurgasız takımlarının (Diptera, Odonata, Ephemeroptera, Trichoptera, Hemiptera, Coleoptera) larva ve nymph teşhisleri; subfosil chironomid veri seti ve transfer fonksiyon mekanizmaları hakkında çalışmalarda bulunmaktayım. Yüksek Lisans Tez konum ve diğer projeler (TUBİTAK, Bakanlık, WWF) kapsamında akarsu havzalarında, biyolojik izleme ve su kalitesi belirleme çalışmalarında (bursiyer, yardımcı araştırmacı) olarak görevler aldım. Kişisel ilgi alanı olarak, R istatistiksel yazılımı, SWEAVE ve nesneye yönelik JAVA programlama dili konuları üzerine çalışmaktayım. Ayrıca, çeşitli blog sitelerinde bu yazılım dilleri hakkında paylaşımlarda bulunmaktayım.